Dnes je 28. 6. 2017

Propozice - terénní triatlon

500 m plavání - 25 km terénní cyklistika - 5 km běh

POŘADATEL:


R TEAM  z.s.
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:rteam@czechbigman.cz
www.czechbigman.cz

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

STATUT:

11. ročník mezinárodního otevřeného závodu

 

TERMÍN KONÁNÍ:

9.9.2017       

 

ZÁŠTITY:

Kateřina Valachová - ministryně MŠMT

Stanislav FRESL - starosta MČ Praha - Velká Chuchle


MÍSTO KONÁNÍ:

prezentace:           SK Čechoslovan Chuchle                                             GPS 50.0123197N, 14.3959522E


depo, start závodu: SK Čechoslovan Chuchle
adresa:                  Strakonická 418 
                            159 00 Praha-Velká Chuchle       

 

PŘIHLÁŠKY:
 • termín řádných přihlášek do 20.8.2017
 • přihláška je platná po zaplacení startovného bankovním převodem na číslo účtu 142133319/0800  (rozhodující je datum připsání startovného na účet)
 • kapacita závodu je omezena 100 závodníky
STARTOVNÉ:
 • 500Kč
Pro přihlášené do 31.1.2017 s řádně zaplaceným startovným do čtrnácti dnů ode dne email výzvy bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vráceno na místě startovné ve výši 50 % - osobní cena (rozhodující je datum připsání startovného na účet) viz ceny
 • 500 Kč

Pro přihlášené 1.2. - 20. 8.2017 bez zpětného vrácení startovného.

 • 700 Kč

Pro přihlášené po 20.8.2017 do data konání závodu, platba při prezentaci.

Pro přihlášené od 5.9.2017 (včetně) do data konání závodu platba při prezentaci

 

POPIS TRATÍ:
 • Plavání - 500 m plavání v řece Vltavě (1 okruh), průměrná teplota vody za posledních 6 let naměřená v 7 hod. ráno je 18,61°C
 • Cyklistika - 25 km terénní cyklistika v Chuchelském háji (3 okruhy), asfaltová cesta, lesní přírodní stezky
 • Běh - 5 km běh podél Vltavy (1 okruh) přírodní stezka, asfaltový povrch, téměř rovinatá trať
KATEGORIE:

muži, ženy - kategorie Elite

muži, ženy - dle věkových kategorií

 

CENY:
 • medaile, finanční - muži, ženy v kategorii Elite
 • medaile, věcné - muži, ženy dle věkových kategorií
 • osobní cena - přihlášeným závodníkům do 31.1.2017 s řádně uhrazeným startovným bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vyplaceno 50% startovného
 
TECH. USTANOVENÍ:
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závodník má povinnost zúčastnit se před závodem rozpravy 
 • závod se koná dle "Soutěžních pravidel ITU" terénního triatlonu a pokynů pořadatele
 • na cyklistické části je povinná přilba
 • závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů
 • závod je limitován časovým limitem 4.00 hod.
 • veškeré finanční ceny budou vyplaceny pouze hotově po závěrečném ceremoniálu - dekorování nejúspěšnějších závodníků
 • závodník, který nestihne dokončit závod do vypsaného limitu, bude stažen ze závodu – diskvalifikován
UBYTOVÁNÍ:

e-mail: rteam@czechbigman.cz

 

START ZÁVODU:

9.9.2017 ve 14.00 hod.

 

ČASOVÝ LIMIT:

4.00 hod.

 

KONEC ZÁVODU:

18.00 hod