Today is 30. 10. 2020

Technical regulations

REGISTRATION:

23. 6. 2015

8.45 – 9.50 a.m. - swimming pool Areál Výstaviště 67, Prague 7

 

BRIEFING:

at registration

 

OPEN CEREMONY:

9.50 a.m.

 

START:

10.00 a.m.

 

PRIZE:
 • top 3 competitors of each category win cups
 • every competitor carries off a participant badge
 • in the end of the event the raffle takes place
APPLICATION:
 • only on official application form APPLICATION up to 19. 6. 2015 to filling of plant capacity of 500 participants for all categories, in case of filling up the capacity limit a day and hour of sending of application by email will decide on application acceptance

 • COMPETITORS SEND THEIR APPLICATIONS TO ORGANIZER DIRECTLY (not through national federation!!!)

 • application has to be sent to email rteam@czechbigman.cz

PROTESTS:

by written form with 2,- € deposit (in case of protest rejection the deposit will be lost for the benefit of race)

 

RULES:
 • water start, two competitors in a line
 • competitor touches the edge of the wall with one hand at the start
 • freestyle swimming
 • hand time measure
 • the start to running part is realized with Guendersen method according to the results from swimming part
 • break between swimming and running part
 • competitors will be signed on the hand and starting numbers will be fasten on the chest for the running part
 • original of application form must be submit at the registration with signature and the stamp of the proper sport club or signed by competitor´s legal representative. On the contrary the application is not valid.
TECHNICAL REGULATIONS:
 • every participant take his/her insuarance card
 • don´t carry precious objects with, organizer is not liable for possible looses
 • padlock in swimming pool against deposit of 100,- Kč
TRANSPORT:

metro line „C“ – Nádraží Holešovice station, than by tram No. 5, 12, 15 to Výstaviště station, than on foot through entrance to ehibition area to swimming pool (address: Swimming pool Areál Výstaviště 67, Praha 7)

 

INFORMATION:

telefon: +420 774 274 472 

 e-mail: rteam@czechbigman.cz

www.czechbigman.cz


PREZENTACE: 3.7.2010 od 7.00 – 8.15 hod na bazénu Motorlet Radlicích

 

POUČENÍ: 8.15 hod

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: 8.25 hod

 

START ZÁVODU: 8.30 hod

 

CENY: - vítězové jednotlivých kategorií získají titul:

MISTR EVROPY v aquatlonu“ v závodě Plavecko běžecký pohár

- první tři závodníci v každé kategorii obdrží poháry

- každý závodník obdrží účastnickou medaili

- každý závodník obdrží účastnický odznak

- na závěr závodu se uskuteční tombola

 

PŘIHLÁŠKY: - pouze na oficiálním formuláři „Přihlášky“ do 30.7.2010 do naplnění kapacity závodu 500 závodníků pro všechny kategorie, v okamžiku naplnění této kvóty je další příjem přihlášek ukončen, rozhoduje den a hodina odeslání e-mailu

 - ZÁVODNÍCI SE PŘIHLAŠUJÍ PŘÍMO POŘADATELI

 ( přihlášky se neposílají přes národní svazy !!! )

- přihlášky se zasílají na e-mail: rteam@czechbigman.cz

 

PROTESTY: písemnou formou s 50,- Kč vkladem (v případě zamítnutí

protestu propadá ve prospěch závodu)

 

PRAVIDLA: - startuje se z vody, dva závodníci v dráze

- při startu se jednou rukou drží okraje bazénu

- plave se volným způsobem

- časy se měří ručně

- start do běžecké části se koná Gundersenovou

metodou dle výsledků z plavecké části

 • mezi plaváním a během je pauza

 • závodníci jsou označeni popsáním na hřbetu ruky a v běžecké

části mají startovní čísla připevněna na hrudi

 • originál přihlášky závodníka předložený při prezentaci

musí být podepsán a orazítkován vysílajícím klubem,

popřípadě zákonným zástupcem závodníka. V opačném

případě je přihláška neplatná

 

TECH. PODMÍNKY: - na bazéně se používají vlastní zámečky na skříňky

- všichni závodníci mají sebou průkaz pojištěnce

- neberte s sebou cenné věci, pořadatel neručí za případné ztráty

 

DOPRAVA: metro trasa B – stanice Radlická, při východu z metra pokračujte

ve směru ukazatelů

(adresa: plavecký bazén Motorlet, Výmolova 298, Praha 5)

 

INFORMACE

telefon: 603 93 78 98 e-mail: rteam@czechbigman.cz

 

www.czechbigman.cz