Today is 26. 5. 2018

Přebor ČR zdravotníků a složek Integrovaného záchranného systému v Terénním triatlonu

Picture on Czech Bigman

500m plavání - 25 km terénní cyklistika - 5 km běh

POŘADATEL:

R TEAM z. s.
tel. + 420 603 93 78 98
e-mail:rteam@czechbigman.cz
www.czechbigman.cz

 

ŘEDITEL ZÁVODU:

Mgr. Roman Jaroš

 

STATUT:

Přebor ČR zdravotníků a složek Integrovaného záchranného sytému

 

TERMÍN KONÁNÍ:

9.9.2017     

 

ZÁŠTITY:

Lenka Teska Arnoštová - náměstkyně ministra zdravotnictví

Stanislav FRESL - starosta MČ Praha - Velká Chuchle


MÍSTO KONÁNÍ:

prezentace:           SK Čechoslovan Chuchle 
depo, start závodu: SK Čechoslovan Chuchle
adresa:        Strakonická 418 
                   159 00 Praha - Velká Chuchle, Česká republika

 

PŘIHLÁŠKY:
 • termín řádných přihlášek do 20.8.2017
 • přihláška je platná po zaplacení startovného bankovním převodem na číslo účtu 142133319/0800 (rozhodující je datum připsání startovného na účet), do var. symbolu uveďte rok narození, do zprávy pro příjemce jméno, příjmení
STARTOVNÉ:
 • 500 Kč s vrácením 50% startovného za podmínek:

Pro přihlášené do 31.1.2017 s řádně zaplaceným startovným do čtrnácti dnů ode dne email výzvy bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vráceno na místě startovné ve výši 50 % - osobní cena (rozhodující je datum připsání startovného na účet) viz ceny

 • 500 Kč

Pro přihlášené 1.2. - 20. 8.2017 bez zpětného vrácení startovného.

 • 700 Kč

Pro přihlášené po 20.8.2017 do data konání závodu.

Pro přihlášené od 5.9.2017 (včetně) do data konání závodu platba při prezentaci.

 

POPIS TRATÍ:
 • Plavání - 500 m plavání v řece Vltavě (1 okruh) průměrná teplota vody za posledních 5 let naměřená v 13 hod. je 18°C
 • Cyklistika - 25 km terénní cyklistika v Chuchelském háji (3 okruhy), asfaltová cesta, lesní přírodní stezky
 • Běh - 5 km běh podél Vltavy (1 okruh) přírodní stezka, asfaltový povrch, téměř rovinatá trať
KATEGORIE:

muži – ženy absolutní pořadí Přebor ČR zdravotníků

muži – ženy absolutní pořadí Přebor ČR složek IZV

muži - ženy dle věkové kategorie v celkovém pořadí

 

CENY:

 

 

 

 

STARTOVNÍ TAŠKA

 • medaile, věcné - muži, ženy absolutní pořadí
 • osobní cena - přihlášeným závodníkům do 31.1.2017 s řádně uhrazeným startovným bude při úspěšném dokončení závodu v časovém limitu vyplaceno 50% startovného

 • tričko závodu (zapl. startovné do 20.8.2017, po tomto datu do vyčerpání rezervy)
 • účastnická medaile
 • ponožky
 • lahev na pití
 • poukázka na občerstvení
 • kupon do tomboly

TECH. USTANOVENÍ:
 • závodníci startují na vlastní nebezpečí
 • závodník má povinnost zúčastnit se před závodem rozpravy
 • závod se koná dle "Soutěžních pravidel ITU" a terénního triatlonu, pokynů pořadatele
 • na cyklistické části je povinná přilba
 • závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů
 • závod je limitován časovým limitem 4.00 hod.
 • veškeré finanční ceny a osobní ceny budou vyplaceny pouze hotově po závěrečném ceremoniálu - dekorování nejúspěšnějších závodníků
 • závodník, který nestihne dokončit závod do vypsaného limitu, bude stažen ze závodu – diskvalifikován
UBYTOVÁNÍ:

e-mail: rteam@czechbigman.cz

 

START ZÁVODU:

9.9.2017 ve 14.00 hod.

 

ČASOVÝ LIMIT:

4.00 hod.

 

KONEC ZÁVODU:

18.00 hod